สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนกีฬายกน้ำหนัก

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุน ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 25 […]

รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563 ณ สนามเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

รับมอบถ้วยรางวัลรองช […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ได้ประชุมพบปะกับร้านค้าขายอาหาร เพื่อปรับปรุงการให้บริการโรงอาหาร รับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยมีงานอนามัยโรงเรียน และตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนีด้วย

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการรำลึกศรัทธาน้อมบูชาพระคุณครู พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน