อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน( PA ) และประชุมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม 36 ปี ปาริชาติ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]