โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการอบรมคุณธรรมจร […]

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ : การบริการความรู้วิชาการจากพี่สู่น้องประถมศึกษา ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

76 Views

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กล่าวคำปฏิญาณตนและจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2565

98 Views