🌟กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

🌟กิจกรรมยกระ […]

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดให้มีการเพาะปลูกข้าวโพดในรายวิชาการปลูกพืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ […]

พิธีมอบเกีบรติบัตรกิจกรรม ทดสอบ Pre math และการแข่งขัน คิดเลขเร็ว หมากฮอส สัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]