“สัปดาห์วิทยาศาสตร์2565” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภัทรปภา ส้มจีน หั […]

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

นายประยุทธ์ วรรณประเ […]

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงการอบรมคุณธรรมจร […]

กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ : การบริการความรู้วิชาการจากพี่สู่น้องประถมศึกษา ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

216 Views

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กล่าวคำปฏิญาณตนและจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2565

238 Views