โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุน ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 25 […]

รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563 ณ สนามเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

รับมอบถ้วยรางวัลรองช […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ได้ประชุมพบปะกับร้านค้าขายอาหาร เพื่อปรับปรุงการให้บริการโรงอาหาร รับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยมีงานอนามัยโรงเรียน และตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนีด้วย

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการรำลึกศรัทธาน้อมบูชาพระคุณครู พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ดร.นพดล กาญจนางกูร ผ […]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมรพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

นายชาญ จูดคง นายอำเภ […]

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 256 […]

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมประเมินพร้อมชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2 […]