โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กล่าวคำปฏิญาณตนและจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยร่วมมือกับสำนักป้องกันภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อบรมเค้าให้ความรู้การเตรียมการหากเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา