โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์”

นายภูริทัตน์ มีเงิน […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กล่าวคำปฏิญาณตนและจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2565

551 Views

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยร่วมมือกับสำนักป้องกันภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อบรมเค้าให้ความรู้การเตรียมการหากเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา

579 Views

สำนักงานตำรวจภูธรบ้านแท่นเข้าอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบวินัยจราจรกับนักเรียนบ้านแท่นวิทยา

551 Views