ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรีย […]

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักเรีย […]