ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 256 […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 มิถุนายน 2 […]