งานสืบสานงานประเพณีบุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือก (บุญเดือน 3)

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

วันครู ครั้งที่ ๖๗ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเขตพื้นที่กา […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

พิธีมุทิตาจิต วันเกษียณสู่เส้นทางสาย 61

“วันวานที่พากเ […]

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายประยุทธ์ วรรณประเ […]