ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

ค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1/1

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

🌟กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

🌟กิจกรรมยกระ […]

กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กิจกรรมฝึกทักษะกระบว […]