พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย […]

การประกวดโครงงานขอนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 23 รอบชิงชนะเลิศ