ขอแสดงความยินดีกับทีมบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศ และเงินจำนวน 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับที […]

การประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา

วงดนตรีลูกทุ่งปาริชา […]

โครงการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 4

866 Views

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุน ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 25 […]