โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุน ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 25 […]

วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

วงโปงลางพิณแคนแท่นวิ […]