อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน( PA ) และประชุมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม 36 ปี ปาริชาติ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประจำปีการศึกษา 2564