ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ที่อยู่ : 291 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ไปรษณีย์ 36190

โทร : 044-887107
Fax : 044-887108
email : admin@bantan.ac.th

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Social Network

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนที่ / ที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

Contact Form_BTW
Scroll to Top