ผลงานการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

🎉 ร่วมชื่นชมความสำเร็จ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารคณะครู ขอชื่นชมตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง 56 รายการ

2. รางวัลเหรียญเงิน 17 รายการ

3. รางวัลเหรียญทองแดง 6 รายการ

#กลุ่มบริหารวิชาการ

#โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

Scroll to Top