Mr.Ongart Bumrungsuk

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบู […]

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา Read More »

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแสดงความยินดี

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

นายยศวัฒน์ เอี่ยมมงคล ชั้นม.5/2 “ได้รับรางวัลลำดับที่ 101” เอแม็ทระดับชั้นม.ปลาย

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

นายยศวัฒน์ เอี่ยมมงคล ชั้นม.5/2 “ได้รับรางวัลลำดับที่ 101” เอแม็ทระดับชั้นม.ปลาย Read More »

เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และนายวิชชากร ไชยสมบัติ ม.3/4 “ได้รับรางวัล ลำดับที่40” การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ต้น

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และนายวิชชากร ไชยสมบัติ ม.3/4 “ได้รับรางวัล ลำดับที่40” การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ต้น Read More »

นายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ ชั้นม.5/1 “ชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรับทุนการศึกษา”

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

นายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ ชั้นม.5/1 “ชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรับทุนการศึกษา” Read More »

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมทผสม U18

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมทผสม U18 Read More »

รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อค้างคาวพิฆาต ครั้งที่ 3

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อค้างคาวพิฆาต ครั้งที่ 3 Read More »

งานประเพณีบุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือก (บุญเดือนสาม) ประจำปี 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ

งานประเพณีบุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือก (บุญเดือนสาม) ประจำปี 2567 Read More »

Scroll to Top