รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมทผสม U18

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมจานร่อนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมทผสม U18

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ครูผู้ฝึกสอน : นายภานุพงษ์ ชุ่มนาเสียว, นายองค์อาจ บำรุงสุข

นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง, นางสาวณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ

#กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

#กลุ่มบริหารวิชาการ

Scroll to Top