วิชาการ

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 Read More »

การมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ใหม่

การมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ใหม่ Read More »

นายยศวัฒน์ เอี่ยมมงคล ชั้นม.5/2 “ได้รับรางวัลลำดับที่ 101” เอแม็ทระดับชั้นม.ปลาย

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

นายยศวัฒน์ เอี่ยมมงคล ชั้นม.5/2 “ได้รับรางวัลลำดับที่ 101” เอแม็ทระดับชั้นม.ปลาย Read More »

เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และนายวิชชากร ไชยสมบัติ ม.3/4 “ได้รับรางวัล ลำดับที่40” การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ต้น

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

เด็กชายกฤษฎา พงษ์สระพัง ชั้นม.1/1 และนายวิชชากร ไชยสมบัติ ม.3/4 “ได้รับรางวัล ลำดับที่40” การแข่งขันครอสเวิร์ดระดับชั้นม.ต้น Read More »

นายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ ชั้นม.5/1 “ชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรับทุนการศึกษา”

โรงเรียนบ้านแท่นวิทย

นายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ ชั้นม.5/1 “ชนะเลิศ พร้อมรับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรับทุนการศึกษา” Read More »

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเตรียมความพร้อม O-NET ม.3

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเตรียมความพร้อม O-NET ม.3 Read More »

Scroll to Top