คลังภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบู […]

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา Read More »

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแสดงความยินดี

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

งานประเพณีบุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือก (บุญเดือนสาม) ประจำปี 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ

งานประเพณีบุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือก (บุญเดือนสาม) ประจำปี 2567 Read More »

กิจกรรมวันตรุษจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2567

กิจกรรมวันตรุษจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2567 Read More »

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเตรียมความพร้อม O-NET ม.3

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเตรียมความพร้อม O-NET ม.3 Read More »

รพ.บ้านแท่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

รพ.บ้านแท่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก Read More »

นิเทศติดตามตรวจสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

นิเทศติดตามตรวจสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

โครงการบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย โดยห้องเรียนพิเศษ SMT

กิจกรรมโครงการบริการ

โครงการบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย โดยห้องเรียนพิเศษ SMT Read More »

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 Read More »

Scroll to Top